Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg er en del av løsningen

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Teknologimiljøet i Kongsberg representerer mange tusen arbeidsplasser. Fra det aller siste innen kunnskap og teknologiske løsninger til helt sentrale elementer i norsk sikkerhetspolitikk og gode løsninger på morgendagens behov.

I disse tider er det helt nødvendig å slå ring om hjørnesteinsbedriftene våre og alle de som hver dag bruker sin kunnskap og sine evner til å levere teknologiske løsninger i verdensklasse.
Nå når vi går inn i en av våre tøffeste tider som industri- og teknologisamfunn må vi sammen jobbe knallhardt for å beholde det samlede kompetansemiljøet vi har. I dette arbeidet står kommunen skulder ved skulder sammen med hele næringslivet.

Kongsberg har en snart 400 år lang historie som et av verdens fremste industri- og teknologimiljøer. Fra vi hentet de store sølvforekomstene ut av berget, via myntproduksjon og senere våpenproduksjon, til den industriklyngen Kongsberg er i dag med systemer og teknologiske løsninger plassert i alt fra det dypeste hav til det ytterste rom. Under hele denne reisen har Kongsbergindustrien anvendt det fremste av kunnskap, sin erfaring og de beste verktøyene, satt dette sammen og bidratt til å løse de aller vanskeligste utfordringene. Med den kompetansen, kunnskapen og produktene vi har vil kongsberg-klyngen være en av de viktigste bidragsyterne til det grønne skiftet. Eksempelvis har vi laget verdens første nullutslipps og autonome batteridrevne fartøy som vil erstatte titusenvis av lastebiltransporter årlig.

I en situasjon med økt proteksjonisme og pågående pandemi, er det viktigere enn noen gang at vi slår ring om hjørnesteinsbedriftene våre fordi de er gode og levedyktige og fordi de representerer en stolt historie og tradisjon, men først og fremst fordi de utgjør levebrødet til brorparten av folket her på Kongsberg. Dette er folk som på hver sin måte representerer kunnskap og ferdigheter som kan være avgjørende for å løse noen av de vanskeligste utfordringene fremtiden har å by på. Vi har noen klimautfordringene vi må løse og vi må finne energiløsninger som er bærekraftige og gir trygghet og stabilitet for fremtidige generasjoner. Alt dette krever mye av de aller flinkeste miljøene i verden, og Kongsberg har kompetansen til å kunne gi noe av løsningen på dette.

Kongsberg kommune har sammen med industrien på Kongsberg utarbeidet en ny industriplan. Som kommuneplanen og næringsstrategien bygger denne på bærekraftsmålene, og flere av bedriftene i Kongsberg, f.eks. Kongsberg Gruppen, rapporterer og har sluttet seg til FNs 17 bærekraftsmål.

Et av områdene der Kongsbergindustrien gjør seg gjeldende er innen produksjon av forsvarsmateriell. Kongsbergs rolle som produsent av forsvarsmateriell har bred politisk oppslutning, men oppfattes av enkelte som kontroversielt. Det er allikevel svært bred enighet om at Norge skal ha et forsvar, at forsvaret vil trenge materiell og at dette materiellet også skal kunne selges til land som tilfredsstiller et svært strengt regelverk. Forsvarsproduksjonen har også utvilsomt gitt oss teknologiske nyvinninger som har vært til nytte i mange sivile næringer, eksempelvis kartlegging og overvåking av verdens hav, ubemannede flyplasstårn og grønn skipsfart.

Kongsberg har også gjort seg gjeldende innen olje og gass. Det vil vi nok gjøre en god stund fortsatt, men i større og større grad vil vi se en økende etterspørsel etter nye grønne løsninger som vil stå på skuldrene til den kunnskapen vi har bygd opp i arbeidet med olje og gass. Dyktige fagfolk møter på jobb i Kongsbergbedriftene hver eneste dag, og de samme folkene vil være del av en nytt og spennende grønt industrieventyr for Kongsberg, våre underleverandører og AS Norge.

Viktige deler av norsk teknologi- industri er tuftet på produksjon og anvendelse av energi sammen med høyteknologisk kompetanse. Neste generasjon norsk leverandørindustri kan rettes mot batteriproduksjon, hydrogen og havvind. Dette kan også bety at nye industrielle og grønne virksomheter finner det attraktivt å etablere seg i Kongsberg kommune, noe som vil være svært viktig for kommunens attraktivitet og arbeidsplasser.

Teknologimiljøet i Kongsberg vil utgjøre en viktig del av løsningen på globale grønne energibehov som kan muliggjøre grønn energiproduksjon, grønn energilagring og – distribusjon samt global anvendelse av grønn energi.

Alle som går på jobb i Kongsberg er stolte av at de utgjør en forskjell. De skal vite at alle vi andre også er stolte av den jobben de gjør. Derfor slår vi ring om våre hjørnesteinsbedrifter og legger til rette for at disse skal får leve og utvikle seg videre i de neste 400 år.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.