Det foreligger en relativt ny rapport fra Tyskland som oppfordrer folk til å komme seg ut i naturen så ofte som mulig, særlig de med psykiske problemer. Raporten oppgir at om det kun dreier seg om en time i uka er det svært god medisin for mange.

Mennesket har i millioner av år gått hand i hand med naturen, og er derved i langt større grad tilpasset forhold i naturen, og i langt mindre grad tilpasset forhold i det urbane miljø.

Vi er i dag kjent med at svært mange i vårt samfunn sliter med psykiske problemer, og medikamentbruk har eksplodert. Naturen er et helt ufarlig medikament uten noe form for bivirkninger.

En tidligere kjent helsemedisiner i Norge, Peter F. Hjort var en sterk tilhenger av å bruke naturen som medisin. Han mente bruk av naturen også ville medføre en bedring av helsa som man ville ha stor nytte av inn i alderdommen. Mange yngre er kanskje ikke så opptatt av alderdommen, men den tid kommer for de aller fleste.

Mange oppfatter sikkert dette som en form for moralpreken, men vårt samfunn har utvikler seg i en retning hvor helseforhold hos mange er forverret, så kanskje er det et behov.