På Vestsida ligger byens viktigste bygninger med kirken, bergseminaret og smeltehytta, mens østsida har flest soltimer og høyere huspriser. Familiene der har nok i gjennomsnitt også høyere inntekter og lengre skolegang.

Jeg har fire barn som er vokst opp her i byen. Det er lett å registrere at de fleste vennene de hadde i oppveksten var fra samme side av elva som der de vokste opp. Jeg har lenge tenkt at et av de viktigste politiske målene i Kongsberg må være å gjøre byen mindre todelt. Av den grunn synes jeg det var negativt at gangbrua over Liahengslene er lagt på is.

Et tiltak som ville vært med på å ujevne denne todelingen av Kongsberg er nettopp gangbroer over Lågen. De må nødvendigvis ikke være kostbare signalbroer til mange titalls millioner som vi viser fram til besøkende fra andre kommuner, men praktiske broer for miljøvennlig transport. Den enkle gangbroa parallelt med jernbanen over Lågen fungerer enda utmerket. Jeg tror at ei gangbro fra Raumyr til Skavanger bør gis prioritet. Ei like viktig bro vil etter min mening være ei bro fra Lågenlia til Kongsgårdsmoen-området. Disse to broene vil være viktige sosialpolitiske tiltak for å utjevne en todelt by. Det vil også kunne bidra til at barn og unge øst for elva i betydelig lettere grad kan benytte seg av idrettsanleggene i Idrettsparken og på Kongsgårdsmoen. I dag kjører foreldre øst for elva sine håpefulle i for stor grad til disse flotte idrettsanleggene vest for elva. Disse broene vil av den grunn også ha en miljømessig gevinst og man har også mulighet for å se på skolekretsene på nytt. Hvis barn bosatt på begge sider av elva kunne gå på skole både på Skavanger og på Kongsgårdsmoen ville det også være et viktig bidrag til å utjevne Kongsbergs todeling. For oss som er glad i å gå på tur/trene vil også to slike bruer gi oss tilgang til nye nærområder for turer hjemmefra. Gangbroer over Lågen er derfor et viktig sosialpolitisk, miljømessig, friluftsmessig og skolepolitisk tiltak.

De fleste ord jeg har skrevet i denne spalten har vært mer himmelvendt enn det jeg nå har tatt til orde for, men kristendom handler også om vårt hverdagsliv. Alle menneskers samme verdi er en av kristendommens viktigste grunnverdier. Utfra det mener jeg at et samfunn med minst mulig forskjeller mellom folk på flest mulig områder nok er det som fremmer en slik verdi best. Derfor er også mest mulig kontakt mellom forskjellige grupper og boområder i en by også et element for å oppnå dette. Sånn sett kan gangbroer over Lågen være et lite bidrag i en større sammenheng.