Kongsberg kommune er vertskommune for noe av den ypperste av høyteknologisk industri. Jeg bruker å si at Kongsbergindustrien deltar i VM hver dag. Konkurransen er hard i dette mesterskapet og vi samler ikke på 2.-plasser. Derfor har bedriftene, kommunen og akademia fokus på kompetanse og utvikling for å sikre at vi kan vinne hver dag. Dyktige underleverandører bidrar selvfølgelig til de gode resultatene, og disse finner vi i nær sagt i alle landets kommuner. Kongsbergindustrien bidrar med andre ord til verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norge. Dette er også bakgrunnen for at jeg også liker å si at «en kontrakt til Kongsberg er en kontrakt til hele landet".

For snart ett år siden ble Ukraina angrepet av Russland. Det satte en støkk i oss alle, og dessverre pågår krigen ennå med store lidelser for sivilbefolkningen. I denne tragiske krigen bidrar det Kongsbergproduserte luftvernsystemet NASAMS sterkt i forsvaret mot russiske raketter og iranske droner, og har med sin treffrate på 100 % utvilsomt reddet mange menneskeliv. Som ordfører er jeg stolt over at nettopp teknologi fra Kongsberg og ansatte i KDA bidrar til å redde ukrainske liv hver dag. Det var lett å se at de ansatte i KDA også var stolte over å vise fram arbeidsplassen til forsvarsminister og statsminister på mandag.

Krigen som utspiller seg i Ukraina minner oss om betydningen av å ha en egen forsvarsindustri og hvor staten er hovedaksjonær. God forsvarsindustripolitikk innebærer også at vi har mest mulig av vedlikeholdet av vårt forsvarsmateriell i landet. Krigen i Ukraina minner oss også om betydningen av at vi som nasjon har en forsvarspolitikk som sikrer god nasjonal forsvarsevne. Derfor er forsvarsindustrien på Kongsberg viktig. Heldigvis er regjeringen enige med oss i dette.

I kampen for et bedre klima bidrar også Kongsberg til omstilling: For noen uker siden ble Technip FMC sin Deep Purple pilot åpnet. På skuldrene til olje- og gassteknologien utvikles det energi basert på havvind og hydrogen. Spektakulært at piloten utprøves nettopp her i Kongsberg.

Kongsberg Maritime bidrar med energi- og styringssystemer som konkret reduserer det totale utslippet fra skip på verdenshavene, og har levert utstyr på totalt 33.000 skip, ca. 1/3 av verdensflåten.

Så er også satellittdivisjonen i KDA viktig i det internasjonalt viktige arbeidet med å overvåke miljøkriminalitet som tjuvfiske og regnskoghogst i tillegg til forurensning av verdenshav og algeoppblomstring.

Jeg er stolt av den høyteknologiske industrien vi har her på Kongsberg, og kunne nevnt mange flere eksempler. Stolt av alle de dyktige ansatte i de ulike bedriftene som hver dag leverer i verdensklasse og som er del av løsningen på de aller største utfordringene verden står ovenfor. Takk skal dere ha.
Heia Kongsberg!