– Kongsberg er et av de fremste eksemplene på hvor viktig EØS-avtalen er

EØS-avtalen er helt avgjørende for industrien og arbeidsplassene på Kongsberg. Det mener statsråd Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Hun utfordrer senterpartiordfører Kari Anne Sand på hvordan hun vil sikre arbeidsplassene dersom hennes parti får gjennomslag for å skrote avtalen.