Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg Fredslag, partiet Rødt og Kongsberg Gruppen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kongsberg Fredslag v/ledergruppa benytter anledningen rundt striden om KOG og Jazzfestivalen til igjen å fremme sine synspunkter angående produksjon av forsvarsutstyr i Norge. Og som i tidligere innlegg, er det Kongsberg Gruppen som må legge ned sin produksjon av forsvarsutstyr og kun satse på sivile produkter.

Rødt og Fredslaget mener at KOG må ta samfunnsansvar ved å omstille fra våpen til sivil produksjon.

I årene etter første verdenskrig og fram til rundt 1987 da «gamle KV» ble omorganisert pga. for dårlig lønnsomhet, foregikk det en kontinuerlig etablering av sivil produksjon i den hensikt å ta ansvar for å skape flere arbeidsplasser. Den første store satsingen var Hvalkanoner, og i 1930-åra var KV ledende på dette markedet. Etter 2. verdenskrig ble det rotasjonspresser, bildeler som etter hvert førte til industri i Rollag og Hvittingfoss, gassturbiner, utstyr for oljebransjen, deler til flymotorer og tegnemaskiner for å nevne noe av det viktigste. For å finansiere nyetableringene ble det tatt opp lån og på slutten av 80-åra ble gjelda for stor i forhold til lønnsomheten, og bankene sa stopp. KV ble omstrukturert, den sivile virksomheten ble solgt ut og siden staten fortsatt ønsket å ha kontroll på forsvarsvirksomheten ble Norsk Forsvars Teknologi (NFT) etablert i 1987.

De sivile virksomhetene som ble solgt ut er fortsatt i drift og utgjør i dag en betydelig del av næringslivet i Kongsberg og Norge med TechnipFMC, GKN Aerospace, Kongsberg Automotive og Dresser Rand som de største og mest kjente.

Fra etableringen av NFT i 1987 til i dag er det gjennom innovasjon og oppkjøp etablert ytterligere sivil virksomhet, og i KOG årsrapport for 2019 kan en lese at driftsinntektene for den sivile delen, Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital utgjorde 70 % av de totale driftsinntekter. Med dette må det kunne sies at Rødt og Fredslagets krav om omstilling i høyeste grad er oppfylt.

Veldig mange av Kongsbergs innbyggere har vært med på det jeg vil betegne som et gedigent industrieventyr, kanskje uten sidestykke i Norge. Fra å bli etablert som et supplement til Sølvgruvene i 1814, har bedriften vokst til å ha 11.000 ansatte i KOG pluss noen tusen ansatte i TechnipFMC, KOA, GKN osv. som er avleggere av «gamle KV». KOG har også på tross av dårlige utsikter i 1987 klart å omstille produksjonen i den grad at de i dag får 70 % av sine inntekter fra sivil virksomhet.

Norges forsvar, og eksport av materiell.

Det er i dag bred politisk enighet om at Norge skal ha et troverdig forsvar, og da er det behov for våpen. Hvis vi legger ned egen produksjon blir vi helt avhengig av å kjøpe våpen hos utenlandske produsenter, det blir i så fall å eksportere arbeidsplasser. Vi vil også miste muligheten til å benytte teknologi fra forsvarsvirksomheten til å ta fram sivile produkter som vil bidra til flere arbeidsplasser og som også kan være et bidrag til en av mange ønsket, grønn revolusjon.

I etterkant av Riksrevisjonens nylige rapport som avdekker svakheter ved UDs saksbehandling etterlyser både Rødt og Fredslaget bedre kontroll med våpeneksporten. Hvis det er svakheter rundt utstedelse av Eksportlisenser, så er det vel storting og regjering som må ta tak i det, og ikke KOG.

Fredslaget stiller spørsmål om årsaken til at KOG sponser Jazzfestivalen, er at de trenger goodwill. I alle undersøkelser om hvor nyutdannede med relevant kompetanse ønsker å starte på sitt yrkesliv er KOG alltid høyt oppe på lista, de har neppe behov for å sponse noen for å få goodwill.

Jeg synes heller ikke at det kler fredslaget særlig godt å raljere med at «disse folkene KOG veit hva de skal bruke penger på, de leiker ikke butikk». Å jobbe for fred i verden er prisverdig, men en bør opptre seriøst. Det fremstilles også som at det blir mindre konflikter i verden hvis Norge slutter med våpeneksport. Det er selvfølgelig ikke riktig. Norge hadde i perioden 2013 til 2017 0,6 % av verdens totale eksport av forsvarsmateriell. Disse 0,6 % står andre lands forsvarsindustri klar til å overta på et blunk.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.

Kommentarer til denne saken