Kongsberg Gruppen omsatte for nesten like mye under Covid-19

I dag legger Kongsberg Gruppen fram resultatet for ande kvartal og første halvår.

DEL

Nøkkeltallene er allerede ute, i en melding til Oslo Børs som ble publisert onsdag morgen. Den viser at mens de i andre kvartal i fjor omsatte for litt over seks milliarder kroner, solgte de i år for litt under 6 milliarder. Og en lønnsomhet som ble forbedret i løpet av de tre månende i 2020.

  • Resultatet for andre kvartal i år ble på 772 millioner kroner mot 443 millioner i fjor.
  • Ordrereservene sank fra 9,3 milliarder i fjor til 6,1 milliarder i år, noe som må sies å være helt naturlig i den tiden vi er inne i.


Konsernsjef Geir Håøy og finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø gikk nærmere inn på resultatet i en webcast onsdag morgen. Se presentasjonen her!

Geir Håøy bli sitert på dette i meldingen til Oslo Børs:

«Resultatene for andre kvartal viser at vi så langt har løst oppgavene og håndtert utfordringene i forbindelse med Covid-19-utbruddet på en god måte. Jeg er imponert over kunder, partnere og ikke minst våre 11.000 kolleger som i perioden har vært svært løsningsorienterte og vist stor tilpasningsevne. Covid-19 i kombinasjon med oljeprisfallet i 2020 utfordrer verdensøkonomien og det er fortsatt usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover. Dette gjelder særlig maritim industri som preges av fallende ny kontrahering og lavere aktivitet i ettermarkedet. Forsvarsvirksomheten fortsetter å levere på en solid ordrebok og øker sine inntekter i kvartalet. Videre ser vi de erfaringene vi har gjort oss det siste halvåret har ført til økt effektivitet, redusert kostnadsbase og en «ny normal» som jeg forventer vil styrke vår konkurranseevne».


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken