– Skilting på byens eldre og verneverdige bygg

Daværende byantikvar Hilde Roland utarbeidet i 2016 et saksframlegg kalt «Estetikkprosjekt, ny skilting», hvor hun foreslo en egen skiltmal/designmal for deler av Vestsida. Byantikvarens konklusjon var som følger: «Det er behov for en strategi for ensartet skilting og formidling i Kongsberg, og det bør settes opp flere info-tavler og skilt som forteller om byens historie. Det må vurderes om det skal lages en egen skiltmal for Vestsida. Kommunevåpenet må blir mer synliggjort.»

Her har lite, om noe i det hele tatt, skjedd de siste fire årene.

Kongsberg har store kulturhistoriske verdier i bybildet. Gamlebyen Vestsida med Kvadraturen er et bygningsmiljø med nasjonal verdi. Det er store kunnskaps- og opplevelsesverdier både her og i flere av gateløpene på den andre siden av elva (eks. Treatrumsgata), og dette kan formidles gjennom en god strategi for formidling, dvs. informasjonstavler og skilting av utvalgte bygninger. Gjennom en bedre formidling vil det også bli en bedre opplevelse av uterommene (eks. Kirketorget, Kvadraturen, Seminarkirkegården) og flere skilt vil gjøre at folk kan gå på byvandring på «egen hånd». Det vil være med på å heve ikke bare kunnskapsnivået om Kongsbergs historie, men også den kulturhistoriske bevisstheten, noe som igjen bidrar til identitetsskaping og gir attraksjonskraft.

Dagens skilting oppfattes som «tilfeldig» og lite enhetlig og det bør utarbeides en egen skiltmal for byens eldre og verneverdige bygg. Noen av de eldste bygningene i Gamlebyen Vestsida har «plaketter» som forteller litt om bygningens historie. Disse finnes i to utførelser: Et grått med rektangulær form og et hvitt med firkantet form.

Som et eksempel på en enhetlig utforming av skilt nevnes Blå Skilt. Disse er koboltblå emaljeskilt med superellipseform med kulturhistorisk tekst som er satt opp i en rekke norske byer. I Kongsberg har vi et blått skilt på kirka satt opp i 2014 og et annet som henger på Marcello Haugens barndomshjem. Ideen om å sette opp skilt over historisk viktige personer, hendelser og bygninger kommer fra London, hvor slike skilt er blitt satt opp siden 1866. De såkalte «Blue plaques» ser man etter 150 år over store deler av London. Kanskje kan dette være noe for Kongsberg også?

Uansett hvordan man utformer skiltene så bør de, i tillegg til tekst, være utrustet med QR-kode. QR står for «Quick Response», og er en måte å koble offline aktiviteter med online ressurser. De fleste av oss kjenner til vanlige strekkoder, de vi blant annet finner på dagligvarer i butikken. QR-koder er todimensjonale strekkoder, og kan derfor inneholde mye mer informasjon. Siden denne koden er skannbar for smarttelefoner og lesebrett, kan den utformes slik at den peker til en nettadresse, et bilde, en tekst eller lignende. Ved å holde opp mobilen mot QR-koden på skiltene vil man få opp mer om bygningen eller severdigheten på ulike språk.

Det er i underkant av 1.600 fredede kulturminner i Gruveåsen. Skiltene som settes opp der foreslås også utstyrt med QR-kode.

En slik løsning vil igjen bygge opp under slagordet Teknologibyen, samtidig som den gir etterspurt informasjon på det språket den besøkende ønsker.

Kongsberg har mye å skilte med og har mange gode historier å fortelle!