Kan Kongsberg Jazzfestival legge ut en liste i denne avisen over hvilke konserter osv, som ansatte i Kongsberg Gruppen er velkomne på?