Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg Jazzfestival og politisk nøytralitet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Herr Redaktør!

Jeg siterer fra Kongsberg Jazzfestivals vedtekter, §4, siste setning: «markere Kongsberg som en aktiv kulturby ved å samarbeide med det lokale organisasjons- og næringsliv.»

Bruddet i samarbeidet med byens største bedrift, skyldes KJs styre som har latt seg politisk styre av ytre krefter. KOG har haugevis av mindre, lokale bedrifter som underleverandører, og hvis eksistens er avhengig av Kongsberg Gruppens ve og vel, og samarbeidsbruddet er således et brudd på Kongsberg Jazzfestivals formålsparagraf. Det vil jo være rimelig fornuftsstridig å utelate næringsliv som omfatter og berører, direkte og indirekte, mer enn halvparten av byens befolkning.

I tillegg er festivalen sponset av GKN, som leverer forsvarsmateriell, og TechnipFMC, som lever av oljeindustrien. FMC har tidligere uttalt at de ikke har lov til å støtte politisk virksomhet. Mister vi disse sponsorene i tillegg til KOG, begynner vi å få økonomiske problemer.

Motvind er en ideell organisasjon hvis formål er å motarbeide vindkraft der denne kommer i strid med andre interesser. Prisverdig nok, og noe jeg støtter helt og fullt.

Imidlertid har Oslo-avdelingen startet en kulturgruppe(!) hvis delmål er å motarbeide Kongsberg Jazzfestival. Fordi KJ får økonomisk støtte fra en statsbedrift, hvis virksomhet støttes av minst 90 % av landets befolkning. Selv Rødt er enig i at vi skal ha et forsvar. Hva dette har med vindkraft å gjøre, er vanskelig å se.

En av Motvinds koryfeer uttalte at KJ var blitt for omfattende. Boikott! Boikott!

En marginal gruppe sofaradikalere fra Oslo skal altså bestemme hva som definerer KJ. Og noe som aldri har skjedd før, KJs styre bøyer seg for politisk press vedrørende økonomi og drift, fra en liten marginal ytterste-venstre radikal sofaelite fra Oslo som med største glede mottar honorar fra den staten de så hjertelig forakter. Og en liten gruppe fra Kongsberg som i sin noe snevre idealisme støtter kravet om nedleggelse av byens største bedrift og verdiskaper.

I hht. til vedtektene er det styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Nå har det altså blitt slik at en liten gruppe sofaradikalere uten tilhørighet til Kongsberg får lov å overstyre et vaklevorent styre i KJ.

Styret har slik dokumentert at lojaliteten ikke ligger hos Kongsberg-samfunnet.

Spørsmålet er hvor lenge Kongsbergs befolkning vil være lojal over for en institusjon som bøyer seg for ekstreme politiske grupperinger hvis formål er en nedleggelse av en av landets viktigste industrier og Kongsbergsamfunnets absolutt største økonomiske bidragsyter.

Og jeg gjentar: «markere Kongsberg som en aktiv kulturby ved å samarbeide med det lokale organisasjons- og næringsliv.»

Forræderi er beskrevet i et dikt som omhandler begivenheter fra Sagaen, hvor en av strofene lyder: Og støtt lyt nordmenn vera med når Noregs merke skal hoggjast ned.

Det er bare 1000 år siden, men alt har ikke endret seg.

Kommentarer til denne saken