Jeg har skrevet flere leserinnlegg i det siste om Kongsberg kommunes handelsstrategi, og den innvirkningen jeg er redd for at denne strategien kan ha på handelslekkasje ut av Kongsberg. Noe som ikke har vært så mye i fokus er det faktum at Kongsberg er mer enn de sentrumsnære områdene. Kongsberg er en langstrakt kommune som i sør strekker seg helt ned til Hvittingfoss.

Tidligere denne uka fikk jeg en hyggelig telefon fra Hvittingfoss, hvor personen på den andre siden av linja kom med et viktig poeng. Selv om mye av diskusjonen om handelslekkasje har dreid seg om Mjøndalen og de andre Eikerbygdene, har vi også handelslekkasje sør i kommunen. Mange fra Ytre Sandsvær drar heller til Revetal eller Holmestrand for å handle istedenfor til Kongsberg.

Det var omtrent alltid Sandsværinger å treffe hvis man dro til Revetal for å handle fikk jeg høre. Godt utvalg med butikker, stor parkering, og enklere enn å kjøre til Kongsberg på alle måter. Og for å konkurrere med dette er det ikke nok å bestemme at handel skal foregå i Kongsberg og Hvittingfoss sentrum, man må faktisk få til et bedre tilbud innenfor kommunegrensene.

Skollenborg Stasjon

Handel er ikke det eneste punktet hvor mange har en tendens til å glemme resten av kommunen. Jeg husker godt da Skollenborg Stasjon ble lagt ned for en del år siden. Mens befolkning og lokalpolitikere i Eiker stod på for å beholde stasjonen på Steinberg, så var det lite kampvilje å se blant de folkevalgte i Kongsberg for å beholde stasjonen på Skollenborg. Man gikk med på nedlegging i bytte mot noen uforpliktende lovnader om togstopp på Gomsrud en gang i fremtiden. Nå skriver vi 2021, og det er over åtte år siden siste passasjer gikk av på Skollenborg. Og togstoppet på Gomsrud er vel ikke noe nærmere å materialisere seg nå enn det var den gang.

Resultatet er at mange fra Sandsvær som tidligere kjørte til Skollenborg for å ta toget når kjører til Darbu istedenfor. Mange gjorde også dette før stasjonen ble nedlagt, siden parkeringsplassen på Skollenborg var underdimensjonert og omtrent alltid full. Resultatet av nedleggingen er mer bilkjøring og enda en bøyg for å få folk til å velge kollektivt.

Europris

Kongsberg og Sandsvær Senterparti er nå både er største parti og har ordføreren i Kongsberg, og man kunne kanskje håpe at det ble mer fokus på at folk bor i hele kommunen som følge av dette. Kongsberglista har vel også uttalt at de er for en spredt bebyggelse og å ta hele kommunen i bruk. Men hittil kan jeg ikke se at ting har endret seg så mye.

Europris på Rudsmoen ble flittig brukt av folk fra Sandsvær, i tillegg til blant annet hytteeiere fra Vestfold som stoppet på vei til hytta. For mange fra Sandsvær betydde Europris at man kanskje ikke alltid behøvde å kjøre helt inn til sentrum, man hadde dagligvarer på Kiwi, og mye annet på Europris.

Når Europris annonserte at de skulle inn i Sølvparken sa de at de ønsket å beholde butikken på Skollenborg. Dette hadde jo vært vinn-vinn, tenkte nok mange. Man fikk en butikk i sentrum for de som bodde nærmere sentrum, mens man beholdt butikken på Skollenborg for de som hadde den nærmest, blant annet alle i Sandsvær. Men slik ble det jo ikke, de folkevalgte var mer opptatt av å ri politiske kjepphester enn å være litt pragmatiske og tenke på befolkningen i hele kommunen, og Europris måtte legge ned på Skollenborg. Denne uken kan vi også lese at Europris har merket nedgang i omsetning etter at de flyttet.

Så en liten påminnelse til de folkevalgte: Selv hovedparten av innbyggerne i Kongsberg bor ganske sentrumsnært er vi en stor kommune med spredt befolkning, noe som må tas hensyn til både når det gjelder handelsstrategi og annen politikk.