Kongsberg kommune og vindkraft

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Geir Hasnes etterlyser i sitt innlegg i Lp 27.7 svar fra ordfører om Kongsberg kommunes utøvelse av eierskap i selskap som har vindkraftengasjement.

For Kongsberg kommune handler det i all hovedsak om kommunens andel i Vardar som har et eierskap i utbyggingsselskapet Zephyr. Kongsberg kommune overtok sammen med de andre kommunene i Buskerud en aksjepost i Vardar som følge av at eierskapet til det fylkeskommunale Vardar ble omgjort på grunn av regionreformen. I det nye Vardar er nå styre valgt og kommunene skal behandle aksjonæravtalen politisk til høsten.

Kommunen utøver eierskap gjennom generalforsamling i de selskapene hvor kommunen er medeier eller eier. Der møter ordfører med bundet mandat fra formannskapet. Når det gjelder Glitre, er det i Glitre Energi Nett Holdning AS hvor kommunen har stemmerett og deltar på generalforsamling, ikke Glitre Energi AS. Nettkonsernet hvor kommunen er inne på eiersiden har drift og utvikling av kraftnett og levering av nett-tjenester som sin virksomhet. Glitre Energi AS er en av eierne i Glitre Energi Nett Holding AS, på linje med blant annet Kongsberg, Lier og Drammen kommune.

Hvordan eierskap forvaltes er en kontinuerlig politisk prosess, så også for Kongsberg kommune.
Vindkraftkonsesjoner har blitt en ettertraktet salgsvare, noe som innebærer at mange konsesjoner nå eies av selskap hjemmehørende i andre land. Blant annet er det et finsk selskap som eier konsesjonen for utbyggingen på Haramsøy, mens Zephyr står for utbyggingen.
I forbindelse med at Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen i en nasjonal plan for vindkraft, foreslo vindkraftutbygging blant annet på Skrim, vedtok formannskapet i september 2019 enstemmig at Kongsberg kommune ikke ønsket utbygging av vindkraft i viktige friluftsområder og naturtyper i kommunen. Denne planen fra NVE var vel egentlig et skoleeksempel på hvorledes skape konflikt mellom storsamfunnet og det lokale selvstyret. Ingen kommuner ønsker å få store inngripende planer «tredd nedover hodet på seg». Nå havnet heldigvis akkurat denne planen i NVE sin skrivebordsskuff, blant annet fordi den møtte mye motstand fra berørte kommuner.

Derfor er jeg personlig av den oppfatning av at det ville være en fordel om Stortinget nå kunne vedta en lovendring som ga en vertskommune mulighet til å legge ned veto når det gjelder utbygging av vindkraft i sin kommune dersom man lokalt mente at ulempene for miljøet ville være for store. Bygging av vindkraftpark ikke bare gir fornybar energi, men kan også innebære en del negative konsekvenser for miljøet rundt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken