For Kongsberg kommune er det et sentralt mål å sikre jevn vekst. Det er en forutsetning for å sikre gode tjenester og et stabilt arbeidsliv til innbyggerne våre. Næringslivet trenger folk, og Kongsberg kommune har tjenester og god kapasitet til å ta dem godt imot.

I et innlegg i Laagendalsposten stiller Dirk Ballière seg kritisk til at Kongsberg kommune skal jobbe aktivt for innbyggervekst, og spør om ikke det vil svekke tjenestene totalt sett for Kongsberg kommune.

Det er det motsatte som er tilfelle. Som vertskap for et globalt næringsliv i enorm vekst, må vi som vertskommune hele tiden jobbe med utvikling av våre tjenester, samtidig som vi sørger for at våre kvaliteter er godt kjent og bidrar til attraktivitet for Kongsberg som sted å bo og jobbe.

Hver eneste nye innbygger som vi kan ønske velkommen til Kongsberg, representerer en ønsket vekst som sikrer bærekraft for både lokalt næringsliv og kommunens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

Kongsberg er godt stilt. Vi har hatt en jevn og positiv befolkningsvekst siden år 2000. Dette skyldes i all hovedsak en netto tilflytting grunnet et attraktivt jobbmarked. Men denne attraktiviteten må holdes i hevd, og den må gjøres enda bedre, noe Kongsberg kommune og næringslivet i Kongsberg jobber sammen om gjennom fellessatsingen Vekst i Kongsberg. Der synliggjør vi Kongsbergs kvaliteter både gjennom det mangfoldige arbeidsmarkedet vårt og bokvalitetene som hele kommunen representerer.

Dette handler ikke om å male gresset grønnere, som Ballière uttrykte det, men om å vise de kvalitetene vi har til enhver tid har, samtidig som vi jobber knallhardt i hele kommuneorganisasjonen hver eneste dag for å levere og utvikle best mulig tjenester til folk og næringsliv. Vi selger de bæra vi har i kurven til enhver tid, samtidig som vi jobber for at bæra skal bli enda finere og saftigere år for år.

Ballière skriver «Etter tiår med slankeprosesser hvor seksjonsledere og deres faglige stab forsvant har vi fått et nytt skudd på det kommunale organisasjonstreet: ‘Kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling». Sammenligningen er noe søkt. De siste tiårene har Kongsberg kommune riktignok gjennomført flere omstillingsprosesser. Det gjør vi og alle andre kommuner hele tiden. Men antall ansatte og omfang av oppgaver har også økt betraktelig disse årene. At vi stiller med ressurser i samarbeid med næringslivet er selvsagt i vår rolle som fasilitator og tilrettelegger, og vi opplever at vi nå har funnet en felles arbeidsform som fungerer etter hensikten.

I en tid der den nasjonale trenden er færre barn og flere eldre, vil også konkurransen om nye innbyggere stadig bli større. For Kongsberg som ligger litt i ytterkant av Osloregionen, er det desto viktigere å være synlig i konkurransen med andre. Derfor har Kongsberg kommune valgt å ta en aktiv rolle i arbeidet for å sikre innbyggervekst gjennom økt tilflytting til Kongsberg. Med flere eldre innbyggere trenger vi ny tilførsel av folk, altså er vi avhengig av en jevn befolkningsvekst.

Laagendalspostens Linn Kristin Djønne har derfor helt rett i sin analyse av behovet for aktivt å tiltrekke seg nye innbyggere. Vi trenger dem, og de er hjertelig velkomne til Kongsberg alle sammen.