Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg kommune vil grave opptil 200 kubikkmeter i Numedalslågen

Kongsberg kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Numedalslågen.

Det planlegges et nytt boligbyggingsprosjekt ved navn Hellebæk. Kongsberg kommune ønsker å bygge ny gang- og sykkelbru over Numedalslågen nord for Kongsberg sentrum.

I den forbindelse har Kongsberg kommune søkt om tillatelse til mudring (graving) opptil 200 kubikkmeter av et område på inntil 3.000 kvadratmeter i Numedalslågen. Planlagt mudringsdybde er 1 - 17 meter, avhengig av når man treffer berg.

Brua vil støttes opp av borede peler over vassdraget, med totalt fem stålrørspeler. Fire av pelene plasseres i elva og en på land. Pelene skal bores fra flåte. For å begrense forurensningen skal tiltaket gjennomføres over en kort periode, og arbeid unngås i perioder ved høy vannføring da sedimentene kan spres nedstrøms. Borekaks skal samles på flåten og leveres til lovlig mottak. Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket er høst/vinter 2021. Varighet på arbeidene i vassdraget er ca. 1 måned.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 20. juli 2021.

Kommentarer til denne saken