Hardt vær i helse og omsorg

Helse og omsorgstjenesten skal omorganiseres. Dette vil få konsekvenser for mange kommuneansatte. Og utgangspunktet for prosessen som venter, preges av uenighet.