Nye folk i styre og stell – her er oversikten

Nytt kommunestyre betyr nye folk i styrer, råd og utvalg. Men Just Salvesen fortsetter som leder av 17. maikomiteen.