Helse og omsorg gås etter i sømmene i 2020

Nå skal alle steiner snus i helse og omsorgstjenesten i Kongsberg. I juni neste år skal rådmannen legge fram et forslag til en mer effektiv tjeneste.