Det blir dyrere å dø i Kongsberg

Kongsberg skal fortsatt bruke krematorietjenester i Drammen. Men det kommunale tilskuddet på 3.000 kroner fjernes. Dermed blir kremasjonskostnadene nær doblet.