Vil slå ring om trafikkstasjonen

I kommende formannskapsmøte ber ordfører Kari Anne Sand om støtte fra politikerne i kravet om å beholde trafikkstasjonen på Gomsrud.