Kongsberg må kutte i klimagassutslipp for våre barns fremtid!

En stemme på meg er en stemme på det grønne skifte!

En stemme på meg er en stemme på det grønne skifte! Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alle monner bidrar i møtet med vår tids største krise. Skal vi bremse den globale oppvarmingen er vi alle nødt til å ta ansvar for å få ned klimautslippene, også her i Kongsberg.

For kort tid siden la SSB fram fersk statistikk som viser at klimautslippene i Norge «økte» fra 2017 til 2018 - stikk i strid med hva vi vet må til for å hindre global oppvarming. Utslippene fra transport økte mest: utslipp fra veitrafikk økte med 3 %. Utslipp fra fly og sjøfart økte så mye som 6,4%, og siden 1990 har utslipp fra denne sektoren økt nesten 30%. I samme periode har de fleste EU-landene klart å kutte utslipp - Sverige så mye som 26%.

Så hvorfor får vi det ikke til her?

Vi må alle, hver og en, ta ansvar for at vi lever livene våre på en måte som ikke utarmer verdens ressurser unødvendig: tenke over hva vi kjøper, hvor vi reiser og hvordan vi spiser. Samtidig trenger vi politikk som ikke lemper alt ansvaret over på enkeltmennesker. Med den politikken den sittende regjeringen fører skyves byrden over på dem som er unge i dag. De som kommer etter oss får ikke bare alvorlige klimaendringer i fanget, de vil også måtte redusere levestandarden kraftig fordi: jo mindre vi kutter i våre utslipp nå, jo mer må det kuttes i årene fremover.

Snart skal Kongsberg kommunes årsberetning for 2018 behandles i kommunestyret. Selv om vi har vedtatt 40% kutt i klimagassutslipp i Kongsberg innen 2030, står det ikke noe i kommunens klimaregnskap om dagens status, eller om utslippene gikk opp eller ned i fjor. Skal Kongsberg kommune vise troverdighet i klimaspørsmålet må fremtidige klimaregnskap/årsmeldinger rapportere på utslipp av de ulike klimagassene, hvor utslippene kommer fra og hvor langt vi har igjen til målet. Rådmannen bør også redegjøre for klimakonsekvensene i alle relevante saker til politisk behandling.

Vi i MDG Kongsberg vil at vår kommune skal gå foran i det grønne skiftet. I Kongsberg er nettopp veitrafikk den største kilden til klimagassutslipp, og det må vi gjøre noe med. Vi vil blant annet gjøre det lett å velge sykkel og kollektivt for korte og lengre reiser, bytte ut hele kommunens bilpark med elektriske kjøretøy, etablere flere elbilladere, stille krav til transportnæringen lokalt og innføre fossilfrie byggeplasser.

Vår grønne politikk er ikke bare bra for jorda vår, men også bra for kommuneøkonomien. En befolkning som går og sykler mer, puster renere luft og spiser mer grønt og kortreist vil på sikt bidra til lavere utgifter for kommunen, fordi det å leve mer bærekraftig også er positivt for den enkeltes fysiske og mentale helse.
Stem for Mennesker og Miljø,
Stem MDG.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken