Statsadvokaten tok i november ut tiltale mot en mann i 20-årene fra Kongsberg.

Han skal ved flere anledninger ha sendt erotiske meldinger, bilder og videoer av seg selv, til sju forskjellige gutter under 16 år. Kongsberg-mannen skal også ha bedt om å få tilsvarende bilder eller filmer tilbake, ifølge tiltalen.

For dette er han tiltalt for overtredelse av Straffelovens paragraf 305, som gjelder seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

To av guttene som den tiltalte hadde kontakt med, skal han ha instruert til å utføre seksuelle handlinger med seg selv – og sende bilder/videoer av dette til han.

Dette skal ha skjedd høsten 2019, og i perioden sommeren 2020 til våren 2021. De to guttene var da under 14 år.

Mannen er for disse handlingene tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 299. Bestemmelsen gjelder voldtekt av barn under 14 år, eller at man har fått barn til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv.

Politiet har også beslaglagt til sammen 66 ulovlige bilder og en filmsnutt som mannen hadde oppbevart. Noen av bildene viser overgrep mot barn, ifølge tiltalen.

Rettssaken mot mannen er berammet i Buskerud tingrett i slutten av mars, og det er satt av fire dager til saken.

Mannens forsvarer, Ole Håkon Ellingsen, opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken før den behandles i retten.