En stor del av befolkningen går, sykler eller reiser kollektivt i hverdagen, men har behov for bil innimellom. Hvis man har en god ordning for deleordning for biler, kan dette dekke behovet for en del av befolkningen.

Delebilordning er genialt: En dag trenger du en varebil for å frakte store ting, mens en annen dag kan du låne en elbil for å besøke bestemor som bor langt unna kollektivtilbudet.

Delebilordning for bil er også bra for lommeboka og kan gjøre at folk samlet sett bruker mindre penger på transport.

En fordel til med dette er at vi sparer verdifullt areal som bruker til parkering, fordi vi kan ha færre biler, og det gir også fleksibilitet til de som er med på en deleordning fordi de kan velge type bil de trenger etter behov.

En dag trenger du en varebil fordi du skal på hagesenteret eller kjøpe noen store møbler, mens en annen dag trenger du en elbil fordi du skal en tur på fjellet.

Å eie en bil er en stor kostnad for mange, og en deleordning kan derfor også gjøre at folk samlet sett bruker mindre penger på transport.

Å dele på bilene vi har er også smart ressursbruk: En bil står i snitt i ro 96 prosent av tiden, da er det lurt å dele bilene mer.

Kongsberg kommune kan for eksempel gjøre noe lignende som Trondheim kommune gjorde når de ønsket å stimulere til økt bruk av bildeling, og de skal innen 2024 reservere 300 kommunale p-plasser for biler i ulike delingsordninger.

Vi mener ikke at kommunen skal drive bildelingsordningen. Det må gjøres av aktører som vil drive bildelingsfirmaer og de igjen kan få tilgang på kommunale plasser etter søknad.

Det kan være mange steder hvor det etableres en delebilordning for eksempel på kommunal grunn i boligområder, ved trafikknutepunkter, store arbeidsplasser eller andre steder med mange mulige brukere.

Å dele mer på det vi har er smart ressursbruk. Vi har ikke uendelig med ressurser her på jorda, og da er det lurt å finne ordninger som sparer ressurser og gjør hverdagen til folk enklere samtidig.