Kjempeflott initiativ av Jan Storfossen og Lp, som først reiste til Røros og som nå på førstesiden i Lp velfortjent løfter fram ASVO, som tok tak i kulturarrangementet Kongsbergmarken; tradisjonen og historien, som er så viktig del av folkesjela, både her i Bergstaden ved Lågen men også for Numedal.

Dessverre har Kongsberg Næringsforum drevet en styrt avvikling av Kongsbergmarken over flere år. KNF har satt forutsetninger, og lagt begrensninger, for Kongsbergmarken slik at det måtte gå bare en eneste vei, nedover.

Vår ordfører og vår rådmann har forstått dette, ser vi av leserbrev, og ventet på at noen tar tak. Det ble ASVO som reddet Kongsbergs ære. Kultur og tradisjoner er så meget viktigere enn teknologiby-floskelen, som KNF tviholder på.

Takket være ASVO kan vi nå altså skilte med at vi er fra Kongsberg, med stor K, og være stolte av byen og tradisjonene våre. Vi må bygge videre på det vi har, ikke rive ned det gamle i en tro på å gjøre seg attraktiv som «teknologibyen kongsberg». Det er bare i molbobyen Kongsberg, at man kan finne på å flytte høgskolen fra dens beste beliggenhet, fjerne den sosiale arenaen folkebiblioteket fra Nymoen, og legge ned en tradisjonsrik og ikonisk Kongsberg kino på Tråkka og erstatte den med simple og sjeleløse KKP.

ASVO bør tildeles kulturprisen og vil absolutt være en verdig vinner av serviceprisen med!