Kongsberg og Numedal får drøye 2,4 mill. i krisehjelp

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor på grunn av korona-pandemien, har kommunene i Numedal og Kongsberg fått økt de såkalte skjønnsramme.