Kongsberg på 1960-tallet

Av

Byen har endret seg mye siden freden i 1945. Noen ti-år har forandringene vært større sammenlignet andre tiår.