Ivrige korister i alderen seks til 19 år har i lang tid øvd intenst mot konserten på søndag. Den skal markere 70-årsjubileet.

Koret består av tre grupper, inndelt etter alder. Aspirantkoret er for 1. til 4. klasse, juniorkoret er for 5.- 7. klasse og kammerkoret for 8. klasse til tredje videregående. Faste dirigenter er Gro Elisabeth Bjørnnes (kammerkor) og Carin Muren (aspirantkor og juniorkor). Maria Riveros er vikar for Carin Muren dette året.

Gjennom konserten vil publikum bli med på en musikalsk reise fra tiden da koret ble etablert, gjennom tiårene og fram til i dag. De har med seg Helge Flatland på piano.

Det er også dannet et jubileumskor bestående av tidligere medlemmer for anledningen. Liv Hukkelberg dirigerte pikekoret i en årrekke, og er gjestedirigent for jubileumskoret. For å markere jubileet har vi også invitert lokalhistoriker Dag Kristoffersen til å fortelle litt fra korhistorien.

LES OGSÅ:

Maria (35) synger for de eldre

Lettet på rumpa med øl og ompa

– Klart vi skal finne morderen