Under Kongsbergkonferansen som ble arrangert under Kongsberg Agenda, gjentok konsernets Ronny Lie at dette er ambisjonen. Med en ordrereserve som snart er verdt 50 milliarder kroner, blir det ekspansivt. Hvor mye av veksten vil skje lokalt? Det er et spørsmål som rigger Kongsberg for vekst, og denne forberedelsen til en ny tid var gjennomgangsmelodi under konferansen som samlet fullt hus på Magazinet.

Utfordringer

Men smertefritt blir det ikke. Kongsberg kommunes nye planer for by- og stedsutvikling legger opp til omfattende bygging av boliger. Kommunalsjef for tekniske tjenester Jens Sveaas og kommuneplanlegger Martin Hartmann Aasness gjorde det klart at samarbeid mellom kommunen og investorer ikke bare er ønskelig, men nødvendig skal veksten komme. For til nå er det ikke mye utvikling i folketallet sammenlignet med byer det er naturlig å måle seg mot. Bare 0,5 prosent hvert av de siste årene viste statistikken kommunikasjonsansvarlig Sverre Engelstad i Kongsberg Næringsforum la fram. Dette er ikke tilfredsstillende. Boligplanene som ligger der ble illustrert av Tron Mikkelsen i Skanska Eiendomsutvikling. Skanska kjøpte nylig Skolegata-kvartalet og der Aspit lå skal det bli 80–120 leiligheter.

– Å kunne kjøpe et ferdig regulert område er en sjelden mulighet, sa Mikkelsen som er fornøyd med kommunens vedtatte reguleringsplan for kvartalet.

Arkitektene er i gang. Planlagt byggestart er 2023. Markedsanalysene viser at det er muligheter blant eiere av eneboliger som gjerne vil ha noe enkelt og moderne. Det vil igjen frigjøre villaeiendommer som kan være attraktive for de ca. 5.000 arbeidstakerne som pendler inn til jobb i Kongsberg hver dag. Nyansettelser i Kongsberg Gruppen og andre lokale bedrifter gir også gode muligheter for prosjektet i Skolegata-kvartalet. Øyvind Såtvedt i Osloregionens sekretariat anbefalte Kongsberg å søke partnerskap i en bred region på Østlandet. Oslo-regionen omfatter 64 kommuner og 2,2 millioner innbyggere. Også internasjonale partnere bør være aktuelle for næringslivet i teknologibyen.

Kritisk

Kritisk blikk sto Geir Rognlien Elgvin i arkitektfirmaet Grape for. Han snakket om en by preget av nølekultur og lite humor. Prosjekter møtes med negativitet. Rognlien Elgvin anbefalte en prosess der Kongsberg jobber med seg sjøl. Kongsbergs nye stortingsrepresentant Even A. Røed (Ap) sa at det i Kongsberg må være potensial for å plage stortingsrepresentanter litt mer.

– Inviter oss oftere.

Han ba om at Kongsberg raskt tar kontakt med statlige myndigheter for å se hva staten kan bidra med i forbindelse med feiringen av 400-årsjubileet i 2024.