Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg SV om Bergetløkka

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bergetløkka og bevaring av den er en sak som kommer opp i UMU den 26.08.2019. Kongsberg SV har ingen medlemmer i UMU og heller ikke i Formannskapet – det er først når saker kommer opp i kommunestyret vi kan gi vår tilslutning eller ikke. Der har bevaring av Bergetløkka enda ikke havnet.

Men Kongsberg SV har jo fulgt med i saken. Her har vi et godt eksempel på hvor viktig det er at samfunnet gir folk muligheter til å komme med uttalelser i høringer, i svar på nabovarsel, i deltakelse og innsyn i kommunale saker, alt det som Offentligloven formulerer som «kontrollen frå ålmenta». Denne allmennhetens muligheter for kontroll med kommunens disposisjoner, er rett og slett DEMOKRATI.

Denne «ålmenta» – allmennheten – stiller likevel med handikap i forhold til hva for eksempel kommunen selv og eventuelle utbyggere gjør. Det er slett ikke enkelt å finne fram i verken hvilke muligheter man har til å påvirke, eller å sette seg inn i ulike saker. Naboene til Bergetløkka har gjort en kjempejobb over flere år. De har fått uttalelser fra både kulturvernmyndigheter og naturvernorganisasjoner, som konkluderer med at vi her har en verneverdig løkke som ikke bør bygges ut. Kongsberg SV er enige med naboene i dette.

Både naturvern og kulturvern går inn i SVs hjertesaker. Vi vil ha ei framtid som er økologisk bærekraftig, det står i vårt prinsipp-program. Der står det også at «kulturminnevernpolitikken skal sørge for samfunnets felles hukommelse». Kongsberg SV er klare i vårt program på at vi vil ha mer av bevaring av natur i Kongsberg by og kommune. Vi er også klare på at den unike historiske arven vi har i vår kommune må ivaretas. Kongsberg Naturvernforbunds forslag om at Bergetløkka bør bevares for å kunne brukes i undervisning for skolene på østsida av byen, synes vi er et godt forslag. Det vil bidra til en slik felles hukommelse.

Kommentarer til denne saken