Kongsberg-teknologi overvåker sjøtrafikk på Svalbard

TEKNOLOGI: De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen.

TEKNOLOGI: De nye AIS-basestasjonene gir en oppdatert oversikt av skipstrafikken nordvest og øst for Svalbard. Basestasjonene er utviklet og montert av Kongsberg Seatex på oppdrag fra Kystverket. Ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport bistår under utbyggingen. Foto:

Kystverket har i samarbeid med Kongsberg Seatex etablert nye basestasjoner på Svalbard, som gjør det mulig til enhver tid å følge skipstrafikk langs nordvest- og østkysten av øygruppen.

DEL

Det er snakk om seks nye vind- og soldrevne AIS-basestasjoner på Svalbard. AIS står for «Automatic Identification System», og forer tjenester som MarineTraffic med informasjon om skipstrafikk.

De nye basestasjonene gjør det mulig til enhver tid å følge skipstrafikk langs nordvest- og østkysten av Svalbard.

– AIS gir oss et fullverdig trafikkbilde med få sekunders forsinkelse. Med økende trafikk, ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser blir dette en viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltningen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenester og andre beredskapsmyndigheter, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket i en pressemelding.

Seks stasjoner

AIS (Automatic Identification System) er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre sjøtrafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

I alt fire nye AIS-basestasjoner er satt i drift på østkysten av Spitsbergen, og gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikk i Hinlopen. Ytterligere to basestasjoner er satt i drift på nordvestkysten. Basestasjonene registrerer fartøyers identitet, posisjon, fart og kurs, og fanger opp AIS-signaler fra fartøyer opptil 40 nautiske mil fra kysten. Arbeidet er en del av utbyggingen av AIS-nettverket på Svalbard.

Raskere lokalisering i nødstilfeller

Kystverket forvalter det nasjonale AIS-nettverket, og distribuerer AIS-data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap, står det i en pressemelding.

Data fra Kystverkets AIS-nettverk blir distribuert til blant andre Hovedredningssentralene, Sysselmannen på Svalbard og Kystvakten.

Tilgang på live AIS-data gir søk- og redningstjenester mulighet til å raskere lokalisere fartøy i nød og få oversikt over andre skip i området som kan bistå.

Utviklet for ekstreme forhold

Miljøhensyn og mangel på landbasert infrastruktur som strøm og kommunikasjon i fjerntliggende områder på Svalbard krever at de nyeste basestasjonene driftes på vind- og solenergi. AIS-basestasjoner som tidligere er etablert sørvest på Svalbard er driftet på landbasert strøm og kommunikasjonsinfrastruktur.

Kystverkets AIS-basestasjoner er utviklet, montert og teknisk driftet av Kongsberg Seatex.

De nyeste på Svalbard skal tåle ekstreme værpåkjenninger, driftes uten landbasert infrastruktur, og fungere i mørketiden. De er en utbedret utgave av AIS-basestasjonen som høsten 2019 ble etablert på Prins Karls Forland (Forlandet) utenfor vestkysten av Spitsbergen, som var den første som ble satt opp i et område uten infrastruktur eller kommunikasjonsmuligheter. Gjennom høsten og vinteren har basestasjonen på Forlandet tålt store påkjenninger fra vind, kulde og is.

Styrker sjøsikkerhet og beredskap

Med den nylige utbyggingen har Kystverket i dag 13 AIS-basestasjoner i operativ drift på Svalbard. Utbyggingen av AIS-nettverket på Svalbard skal fullføres innen utgangen av 2021, og blir utført i samarbeid med Kongsberg Seatex, og ressurser fra Sysselmannen på Svalbard og Lufttransport.

– Etablering av AIS-overvåking i fjerntliggende områder på Svalbard er nybrottsarbeid. Løsningene er tuftet på et nært samarbeid med norsk industri og lokalkunnskap fra flere samarbeidspartnere. Flere års samarbeid og utvikling av løsninger har gitt oss verdifull kompetanse og teknologi som er nødvendig for løse utfordringer innen sjøsikkerhet og vern av miljøet i nordområdene, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets pressemelding.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken