Kongsberg vil bli insektvennlig kommune

Kongsberg kommunestyre har bedt rådmannen om å se på muligheter om Kongsberg kan bli mer vennlig overfor insekter.