En ekstraordinær generalforsamling skal ta stilling til om de skal øke kapitalen. Dette skjer på Vika Atrium i Oslo, den 2. november, hvor Kongsberg Gruppen har kontorer. Det meldte selskapet selv, før helgen.

Forhøyelsen på de fem milliarder kronene kommer i forbindelse med oppkjøpet av Rolls Royce Marine som ble gjort kjent i juli i år. Selskapet med mye virksomhet på Sunnmøre, driver i maritim sektor og anses å kunne utfylle Kongsberg Maritime på en god måte. 

Mange av aksjonærene har allerede forpliktet seg til å stemme for kapitalforhøyelsen. Nærings- og fiskeridepartementet eier 50 prosent av aksene i KOG. DNB Bank ASA og Danske Bank A/S har garantert for summen.

Les også:

Må finne nytt lokale for å arrangere loppemarked også neste år 

– Registrer dere, så får vi gitt beskjed om strømstans

Briter skal kjøre på Sørlandsbanen