Private barnehageeiere til kommunen: – Trenger forsikring om at vi fortsatt spiller på samme lag

Det er blitt uttrykt et ønske om flere kommunale barnehageplasser i Kongsberg. Nå er private barnehageeiere bekymret for fremtiden og ønsker klarhet i kommunens planer.