Jondalen-utbygging blir dyrt

Rådmannen vil øke finansieringsrammen for vann- og avløpsanlegg i Jondalen. Men stiller vilkår før kommunen åpner pengepungen.