Campingplasseieren får medhold i klage

FORSLAG: Erik Jørgensen har fått medhold av Fylkesmannen i Buskerud etter at han klaget på at kommunen avviste dagbot-klagen hans.

FORSLAG: Erik Jørgensen har fått medhold av Fylkesmannen i Buskerud etter at han klaget på at kommunen avviste dagbot-klagen hans. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen mener at Kongsberg kommune ikke har loven i ryggen når de har avvist en klage fra Erik Frede Jørgensen i Bevergrenda vedrørende dagbøter.

DEL

Jørgensen har klaget på at han er ilagt dagbøter, fordi han er grunnleggende uenig i de faktiske forhold som kommunen legger til grunn for bøtene. Kommunen og Jørgensen har forskjellig tilnærming til flere forhold.

Fylkesmannen mener kommunen nå må behandle klagesaken på ny.

Det hører med til historien at det historisk ikke har vær særlig god dialog mellom partene.

– Dette som kommer fra Fylkesmannen nå, viser at kommunen ikke har fulgt reglene, sier Jørgensen i en kort kommentar til Lp.

Da Lp snakket med ham høsten 2017, sa Jørgensen at han var i ferd med å nedskalere virksomheten på stedet og at han vurderer å selge eiendommen.

– Salg av eiendommen, er fortsatt aktuelt, sier han.

Om saken for øvrig, viser for øvrig til Fylkesmannens vedtak i brevet datert 7. juni.

Les: Brevet fra Fylkesmannen i Buskerud

HISTORIKK: Campingen har vært omdiskutert i kommunela papirer i flere år.

HISTORIKK: Campingen har vært omdiskutert i kommunela papirer i flere år.

Uenige

Jørgensen har hatt uenigheter med Kongsberg kommune i lang tid. Det dreier seg om forhold omkring campingplassen han eier i Bevergrenda, hvor han blant annet har drevet camping og utleie av boliger. Kommunen har påpekt mange forhold.

Kommunens liste over avvik inneholder alt fra problematikk omkring WC og dusj uten universell utforming, generell opprydning, støydemping, riving av såkalte spikertelt, at ingen i henhold til loven kan bo på stedet – inkludert ham selv, pålegg om fjerning av campinghytter, uregelmessigheter ved pumpehus og kjellerbygg og – stenging av virksomheten.

Kommunen har vedtok dagbøter i fjor høst, noe Jørgensen som nevnt klaget på.

Avviste klagen

Kommunen har avvist klagen fra Jørgensen, blant annet fordi de anså denne som mangelfull – at det var uklart at det var en klage og at denne ikke var å anse som en klage.

Fylkesmannen i Buskerud har vurdert saken, og presiserer at de kun har behandlet formalitetene omkring kommunens adgang til å avvise å behandle klagen. De har med andre ord ikke gått inn i den pågående saken kommunen har gående i forhold til byggeforskrifter og annet.

Det konkluderes med at det er kommunens ansvar å bringe klarhet i en klage som anses som ufullstendig. Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om å avvise klagen.

Saken sendes tilbake med beskjed om at kommunen realitetsbehandler den opprinnelige klagen fra september 2019.

Les også:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken