Buen, Buen og atter Buen utvikler fjellet

Snakker vi utvikling av Blefjell på Kongsberg-sida, så er det Buen det meste går i.