–  I år kan folk få behandlet enkle byggesaker på boligdagen 17. september. Enkle byggesaker kan være bod, garasje, uthus, mindre tilbygg, bolighus eller fritidsbolig, forteller Katrine Dahl  ved seksjon for plan, bygg og landbruk i Kongsberg kommune.

Byggesaker forbindes ofte med byråkrati og ventetid, men det har kommet regler de siste årene som gjør at enklere tiltak, blir enklere å få behandlet.

Lørdag 17. september arrangeres den årlige boligdagen i Kongsberg. Det betyr at næringen ved utbyggere, entreprenører og byggerelaterte butikker og leverandører stiller opp i Kongsberg sentrum for å reklamere og forklare om hva som skjer i markedet.

Dit kommer også kommunen, og du kan få faktisk få byggesaken din behandlet på direkten.

Prøveprosjekt

Avdelingen opplever tidvis et ganske stort press, og saksbehandlerne er ikke arbeidsledige.

– Vi gjør dette som et prøveprosjekt for å yte mer service til innbyggerne i Kongsberg. Hvis prøveprosjektet er vellykket kan det også avlaste oss for antall saker som kommer inn, sier hun.

– Vi er jo litt spente, vi har ikke prøvd noe sånt før, sier Camilla Wilhelmsen.

– Vi skal bidra med ren saksbehandling, og gi råd og vink til dem som spørs, sier hun.

Det er ikke alle saker som er fullt så enkle, men dersom dette blir tilfelle denne lørdagen, får man også kyndig veiledning og hjelp.

– Får vi inn saker som er vanskeligere enn vi trodde i utgangspunktet, tar vi med oss sakene til kontoret. Sakene blir registrert og behandlet senere, innenfor fristene. Vi stiller med to datamaskiner, sier Katrine Dahl.

Går du og grunner med ideen om å smelle opp en garasje eller bolighus i høst, bør kan du nå kaste deg rundt og skaffe til veie det saksbehandlerne trenger. Det er ikke all verden.

Dette må du ha klart på forhånd

Det du allerede nå bør gjøre er å ordne med det formelle. Nabovarsel er viktig her. Søknaden må være varslet på forhånd og nabovarselet må ikke ha fått nabokommentarer.

Tiltaket må være  av enkel karakter og det er en forutsetning at det skjer i regulerte områder, og uten at det trengs dispensasjon.

Hva må du ha med deg på boligdagen:

  • Søknadsskjema
  • Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel"
  • Kvittering for nabovarsel
  • Situasjonskart
  • Tegninger (fasade-, plan- og snittegninger)
  • Erklæring om ansvarsrett (gjelder for søknader med ansvarsrett).

Dette forutsetter at du har orden i begreper som regulert område og, ansvarsrett og holder deg innenfor minstemålene som gjelder for enkle tiltak. Man har lov til å bygge ganske store greier innenfor nevnte regelverk. Her er en peker til hva Direktoratet for byggkvalitet sier om tiltak som ikke krever ekstraordinær saksbehandling.