Her skal det bygges ungdomshjem

Planutkastet for det som skal bli boligkomplekset til Bufetat på Raumyr i Kongsberg, er klart. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til høring. Saken behandles mandag.