Høringsfrist for Edvardsløkka i desember

Kongsberg kommunes reguleringsplan for Edvardsløkka på Raumyr ligger nå ute til høring.