Plan for ny bydel på Raumyr er snart i mål

Utbygging av Kongsbergs sykehjemssatsing er vedtatt. En omfattende regulering på Raumyr i Kongsberg skal straks vedtas i kommunestyret.