Arealplanvedtak utsatt

Politikerne i utvalg for miljø og utvikling skal straks bestemme hvilke innspill fra publikum som skal med i kommuneplanens arealdel. Noen vil bli skuffet, mens andre vil få medhold.