Naboer får støtte i kamp mot utbygging

Naboprotester får støtte av politikere. Naboene applauderer.