Vant fram med utbyggingsmotstand

Beboere omkring Bergetløkka i Gamlegrendåsveien har fått medhold i sine protester. Utbygger får ikke lov å bygge før politikerne har sett nærmere på reguleringen av området.