Vil doble kapasiteten i Funkelia

Kongsberg skisenter og RH-Gruppen har slått seg sammen om en stor fremtidsvisjon for Funkelia-området. De ønsker å ekspandere skisenteret og fritidsboligtilbudet.