900 nye boliger på Raumyr

Kongsberg kommune har sammen med Statsbygg, Kongsberg Tomteselskap og Kongsberg Kommunale Eiendom utarbeidet forslag til reguleringsplan for Edvardsløkka på Raumyr. Det er store planer for området.