Styret møtte kravene på halvveien

VEDTAK: Styreleder i Vestre Viken Torbjørn Almlid mener Kongsberg sykehus har særskilte utviklingsmuligheter. Lokalpolitiker i Kongsberg, Per Morten Kleven (H), syns intensjonene i vedtaket i styret er gode. Han vil nå jobbe for at Kongsberg-miljøet utnytter mulighetene som er antydet.

VEDTAK: Styreleder i Vestre Viken Torbjørn Almlid mener Kongsberg sykehus har særskilte utviklingsmuligheter. Lokalpolitiker i Kongsberg, Per Morten Kleven (H), syns intensjonene i vedtaket i styret er gode. Han vil nå jobbe for at Kongsberg-miljøet utnytter mulighetene som er antydet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Vestre Vikens styre vil opprette et prosjekt som kan se på hvordan akuttmedisin skal bli best mulig. Stikkordet er trygghet.

DEL

Sykehussaken Når det gjelder evalueringen av akuttkirurgisk beredskap i Kongsberg, fikk Vestre Vikens ledelse gjennomslag for at dagens modell fungerer. De står ved at beslutningen i 2011 om å flytte kirurgberedskapen til Drammen, var riktig.

Styremedlem Geir Kåre Strømmen advarte mot å stille krav som vil bidra til falsk trygghet og mente at mye av støyen omkring lokalsykehuset handler om medieoppstuss og usanne påstander.

– Generelle kirurger er en utdøende rase. Det beste er å samle fagfolkene, poengterte han.

ANSATTE: John-Egil Kvamsøe er en av ansattrepresentantene i styret. Han var med å få gehør for å etablere et prosjekt som skal bidra til å bedre akuttberedskapen.

ANSATTE: John-Egil Kvamsøe er en av ansattrepresentantene i styret. Han var med å få gehør for å etablere et prosjekt som skal bidra til å bedre akuttberedskapen. Foto:

Erkjente forbedringspotensial

Samtidig ble det erkjent at det er forbedringspotensial. Uten at det ble nevnt konkrete punkter, ble det vist til at andre ledd i behandlingskjeden kan bli bedre.

Konkret handler dette om hvordan pasienter kan vurderes bedre, for å sikre at de havner i Drammen – hos kirurgvakta – dersom de trenger det.

Men det er nå vedtatt at det skal etableres et prosjekt hvor både primær og spesialisthelsetjenesten, og fagmiljøer i både Drammen og Kongsberg skal delta. Prosjektet skal komme med en konklusjon før 1. november i år.

De ansattes representanter, John-Egil Kvamsøe og Harald Bergan, fikk gjennomslag for nevnte prosjekt.

FORKJEMPERNE: Noen demonstranter var kommet for å høre på styret debattere Kongsberg sykehus' fremtid.

FORKJEMPERNE: Noen demonstranter var kommet for å høre på styret debattere Kongsberg sykehus' fremtid.

Halv seier

Prosjektet er ikke definert, men slik det legges opp, åpner det for bred medvirkning av fagmiljøer som er relevante for å sikre at akuttkirurgiske pasientene får en bedre beredskap.

Oppsummert kan det sies at lokalsykehusforkjempernes absolutte krav om kirurgvakt i Kongsberg, ikke er imøtekommet. Men vedtaket – som var enstemmig – sier at pasientene kan ivaretas bedre og at det skal gjøres noe for at det blir slik.

Dermed har engasjementet i Kongsberg blitt registrert, og vel så det.

Én lokalpolitiker i salen

Det var noen demonstranter i salen, men ikke mange. Av lokalpolitikere var kun Per Håvard Kleven (H) representert.

Han syns både debatten og vedtaket høres bra ut.

– Det fine er at det ble fattet et konkret vedtak om å gjøre noe, og gitt en konkret frist. Her er Kongsberg inkludert. Og ettersom primærhelsetjenesten er nevnt, åpner det for lokal medvirkning, sa Kleven umiddelbart etter vedtaket.

– Så hørte jeg at tillitsproblemet i sykehussaken ble tatt opp og at dette er notert. Jeg ser at mye av intensjonene som ble vedtatt her i dag, er i tråd med det kommunestyret har stilt krav om, sa Kleven.

Dette sa han også til styrelederen i pausen i møtet. De snakket også om teknologiaspektet. Noe Almlid også sa i sin tale til styret og tilhørerne.

Almlid har gjennom nylige møter med lokalpolitikere i Kongsberg, blitt orientert om hvordan situasjonen oppleves og ikke minst historikken med støy og tillitsproblemer.

Talte til tilhørerne

– Nå gjør jeg noe uvanlig og til og med utidig. Men siden det er mange tilhørere her, snakker jeg direkte til dere: Dere kan være trygge på at Vestre Viken HF har en strategi som sier at Kongsberg sykehus har en viktig plass i Vestre Viken-familien.

– Jeg påstår at det er store muligheter til å bruke satsingen og utvikle Kongsberg sykehus til en pilot i landssammenheng. Det skal vi sørge for ved blant annet å utnytte moderne teknologi, sa Almlid.

Almlid mente at det kan være synergier å hente i Kongsberg som er teknologiby.

–  Vi i styret mener det er viktig å ikke skape falsk trygghet. Det som gir tryggeste tilbudet, er samlet kirurgvakt. Men det som kan bli bedre er å sikre sorteringen – at pasienter kommer til rett sted. Dere kan være trygge på at vi ikke nedgraderer lokalsykehuset, sa Almlid.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken