Kongsbergs nye turistattraksjon

Over 3.000 mennesker har besøkt anleggsområdet til den nye europaveien. Gjør det nye E134 til Kongsbergs best bevarte turistattraksjon?