27-millionerssmellen: – Jeg har ikke lyst til å ta stilling til hvem som slapp billig unna hva

Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE) og kommuneadministrasjonen fikk kritikk av kommunestyret for å varsle politikerne altfor seint om Edvardsløkka-sprekken på 27 millioner kroner.