Kommuneeide selskaper innkalt til formannskapet

Onsdag møter representanter for kommunens mange selskaper. Både kinoen, eiendomsselskapet, tomteselskapet, Asvo og e-verket skal fortelle om driften.