Ukjent problem for Fylkesmannen

Brannvesenet påpeker at de stadig får flere ambulanseoppdrag og påpeker at utviklingen utfordrer viktige prinsipper innen beredskap og økte kostnader. Helsemyndighetene kjenner ikke problemet.