Nye tiltak for Lågen-fisken

Miljømyndighetene i Buskerud gir Kongsberg jeger- og fiskeforening (KJFF) lov til å ruste opp Spitebekken. Målet er å gi bedre yngleplass for ørret.